Flanders poppy
The
Western
Front
Museum

Created: 15/03/2001

Laatst gewijzigd:

2008/02

2007/08

2006/11

2004/02

2002/12

2002/05

2002/01

2001/08

2001/06

Nieuws Flits

Stichting The Western Front Museum is er in geslaagd om de aandacht te trekken in de media: niet minder dan een halve pagina in de weekend editie van 'De Gooi- en Eemlander' (regionaal dagblad met 40.000 abonnees).


De Gooi- en Eemlander, zaterdag 9 juni 2001

Indien u ons steunt in onze strijd, dan kunt u dit kenbaar maken d.m.v. het invullen van ons GASTENBOEK. Uw morele steun wordt zeer opprijsgesteld!


TOP

2008/02

Eindelijk is de kogel door de kerk: de vergunningen zijn rond. Afgelopen jaren is echter wel gebleken dat de naam van de stichting met daarin het woord 'museum' eerder in ons nadeel dan in ons voordeel heeft gewerkt. Voor een officieel museum geldt namelijk een apart status gekoppeld aan een hondertal extra regels. Dit is echter een status waaraan slechts een handje vol musea zal kunnen voldoen, laat staan een beginnend museum!
Op dit moment beraden wij ons er serieus over om de naam van de stichting overeenkomstig aan te passen.

2007/08

Status ongewijzigd.

2006/11

Nog steeds het oude liedje, maar er is wel het vooruitzicht dat er eerdaags wat gaat veranderen.

2004/02

Na de nodige interne problemen is uiteindelijke eind vorig jaar de gehele gemeenteraad naar huis gestuurd en was er zelfs even sprake van dat de burgemeester zou moeten aftreden (een en ander als gevolg van de slechte interne communicatie). Uiteindelijk hebben een aantal lang gedienden plaats moeten maken en is onlangs een nieuwe raad benoemd met een drietal nieuwe leden. De persoon waarmee wij tot op heden contact hebben gehad is gelukkig niet meer aanwezig in de nieuw gevormde gemeenteraad. Het kan vanaf nu alleen nog maar beter worden.

2002/12

Nog steeds geen antwoord van het Ministerie van Justitie. Onderwijl nogmaals gepoogd de plaatselijke Gemeente enthousiast te maken voor onze plannen. Gaandeweg het proces met Justitie heeft de Gemeente haar beleid in negatieve bijgesteld. Ongenuanceerde uitlatingen als "wij zitten als Gemeente niet op een tweede Enschede of Volendam te wachten" zijn simpelweg niet te begrijpen en getuige van weinig kennis van zaken. Een poging om de Gemeente op andere gedachte te brengen door nogmaals onze goede bedoelingen uiteen te zetten wordt, tot onze grote verbazing, negatief beantwoord. Zelfs het verzoek voor een onderhoud met de Burgemeester wordt afwezen.
Ook deze hindernis zullen wij t.z.t. weten te passeren om uiteindelijk onze doelstelling te kunnen realiseren: het museum! Het kost echter wel veel tijd en energie.

2002/05

Gisteren heeft de bewuste hoorzitting met het Ministerie van Justitie plaatsgevonden. Een niet onverdienstelijk onderhoud van bijna twee uur, waarbij de vertegenwoordigers van Justitie alle tijd namen om ons standpunt aan te horen. Vooralsnog is echter onduidelijk hoe een en ander t.z.t. zal uitpakken.

2002/01

Regionale Politie Utrecht heeft eindelijk besloten, na 18 maanden van correspondentie en de nodige gesprekken om het proces te vertragen, dat het antwoord een simpel NEE is m.b.t. onze vergunning. Het gevolg van dit alles is dat wij nu een bezwaar procedure moeten starten gericht aan het adres van het Ministerie van Justitie. Een tijdrovende, energie en geld kostende operatie. Maar we gaan door!

2001/08

Met name de Politie doet erg moeilijk m.b.t. het verstrekken van de juiste vergunning, met als gevolg dat wij tot nadere orde de deuren voor het publiek gesloten zullen moeten houden.
Hopelijk is deze bureaucratie tegen het einde van het jaar opgelost. Ons excuus voor het ongemak.

TOP


Home Gastenboek
Lid van de N.V.B.M.B. (Nederlandse tak van de Europesche Cartridge Research Association)
Copyright The Western Front Museum Foundation