Flanders poppy
The
Western
Front
Museum

Gecreëerd: 15/03/2002

Laatst gewijzigd:

Onze publicatie

Donatie

Gratis abonnement










Aanmelden

Uw medewerking helpt ons in het realiseren van onze doelstelling: het eerste en enige museum in Nederland m.b.t. de Eerste Wereldoorlog.




Interesse? Lees dan verder!


Stichting The Western Front Museum ontvangt geen enkele subsidies van de overheid en is dan ook geheel afhankelijk van eigen fondsenwerving zoals vastgelegd in de notariële akte van 1 juli 2000. Financiële bijdragen kunnen worden gedaan op verschillende manieren: giften, donaties, door erfstelling of legaten.

Iedere bijdrage, klein of groot, is van harte welkom.

Stichting The Western Front Museum is een niet commerciële instelling. Alle donaties zijn belasting aftrekbaar. Indien u een bijdrage wilt overmaken ten behoeve van de stichting, of u wilt een speciale gift doen ter nagedachtenis van een persoon c.q. familielid die u dierbaar is, neem dan contact met ons op voor verdere informatie over hoe u eventueel deze herinnering het beste levendig kunt houden. Mogelijk bezit u nog historische documenten, foto's of andere informatie van een familielid of familieleden, welke u eveneens met ons wilt delen?

Wij nodigen u uit om bij ons aan te sluiten. Geïnteresseerd? Lees dan verder!

TOP

Donatie

U steunt de Stichting The Western Front Museum al voor het geringe bedrag van € 5.00, maar met een minimum donatie ontvangt tevens twee GRATIS nummers van THE TRENCH.

 • Donateurs

  Met een jaarlijkse minimum donatie heeft u recht op twee GRATIS nummers van onze eigen publicatie THE TRENCH.

  Nederland15.00(per jaar)
  Europa$20.00(per jaar)
  buiten Europa$25.00(per jaar)

  Donateurs hebben tevens de gelegenheid om geheel kosteloos te adverteren in onze publicatie (tot maximaal 70 woorden per keer (schriftelijk op te geven). Woordtelling: cijfers en getallen worden als één woord geteld.

  Niet-leden betalen € 10.00 (buiten EU $12,50) per advertentie. Afkortingen bestaande uit initialen of enkele karakter wordt geteld als één woord. Woorden in hoofdletters gelden als twee woorden.

 • Gelijkwaardige musea

  of organisaties met een zekere interesse in de Eerste Wereldoorlog, bestaat de mogelijk om onze publicatie geheel GRATIS en voor niets te ontvangen. Verzoek hiertoe graag schriftelijk indienen op briefpapier van de betreffende instelling!

 • Zakelijke advertenties

  prijs & details op aanvraag.

Betalingen t.n.v. Stichting The Western Front Museum onder vermelding van DONATIE (vergeet hierbij niet uw naam en adres door te geven).

Betalingen t.n.v.
Stichting The Western Front Museum

Payment by using PayPal

Aanmelden bij PayPal is geheel gratis. Alle creditcard transactie's worden afgehandeld via een zogenaamde beveiligde server (https).


TOP

Onze eigen publicatie

Na maanden van voorbereiding is uiteindelijk begin november 2001 het eerste exemplaar van onze eigen uitgave THE TRENCH van de drukpers gerold. Gedrukt op kwaliteits papier en in handzaam formaat A5.
Gezien het internationale karakter van het museum hebben wij besloten om onze eigen uitgave, gelijk het merendeel van onze website, in het Engels te presenteren. Ieder nummer zal ongeveer 24 à 44 pagina's tekst bevatten (met foto's en tekeningen).
Opgenomen in het Depôt van Nederlandse Publicaties onder nummer ISSN:1569-2175.


ISSN:1569-2175

Nummer 1
(28 blz.)
- Loopgraafmessen
- Vimy Ridge
november2001
Nummer 2
(36 blz.)
- Lebel geweer Model 1886 M93
- Forten rond Verdun (deel 1)
- Keizer Wilhelm II als banneling
- Loopgravenkunst (deel 1)
april2002
Nummer 3
(36 blz.)
- Belgisch monument te Amersfoort
- Forten rond Verdun (deel 2)
- Mills handgranaat
- Loopgravenkunst (deel 2)
juni2003
Nummer 4
(28 blz.)
- Tanks in Actie (deel 1)
- Forten rond Verdun (deel 3)
- Duitse Granatenwerfer 16
december2003
Nummer 5
(28 blz.)
- Tanks in Actie (deel 2)
- Lee Enfield geweer
november2004
Nummer 6
(28 blz.)
- Tanks in Actie (deel 3)
- Talbot House (Poperinge)
december2004
Nummer 7
(44 blz.)
- Tanks in Actie (deel 4)december2006
Nummer 8
(44 blz.)
- Tanks in Actie (deel 5)
- Forten rond Verdun (deel 4)
september2007
Nummer 9
(44 blz.)
- US M1917 geweer
- Forten rond Verdun (deel 5)
- De ontdekking van een tank
december2007
Nummer 10
(40 blz.)
- Monte Grappaoktober2008
Nummer 11
(36 blz.)
- Kerstbestand 1914december2008
Nummer 12
(28 blz.)
- Het geheim van de Lusitania ontrafeldseptember2009
Nummer 13
(20 blz.)
- Yzer Toren te Dixmuidedecember2009
Nummer 14
(28 blz.)
- Duitse U-boat in Lake Michiganseptember2010
Nummer 15
(24 blz.)
- Meuse-Argonne Amerikaanse begraafplaats
- Montfaucon Memorial
- Zeppelin aanvallen op Frankrijk en Engeland
december2010
Nummer 16
(32 blz.)
- Dazzle camouflagedecember2011
Nummer 17
(32 blz.)
- Citadelle Verdun
- The 9.45 trench mortar
- Maxim Model 1895
- Mémorial de Verdun
december2015
Nummer 18
(32 blz.)
- The Victory Medalapril2017

In onze uitgave THE TRENCH treft u een korte omschrijving aan van de nieuwe aanwinsten van de stichting en van de door ons recent gevonden bodemvondsten afkomstig van één van de vele slagvelden in Europa. Ook artikelen geschreven door collega verzamelaars en auteurs op het gebied van de Eerste Wereldoorlog vinden hun weg in THE TRENCH. Voorwaarde is in iedergeval dat het een onderwerp of voorwerp betreft van vóór 1919, of op een of andere wijze gerelateerd is aan de Eerste Wereldoorlog. En zeker niet als laatste een artikel over de zogenaamde hebbedingentjes; voorwerpen die wij nog niet in de collectie hebben, maar die zeker bovenaan ons verlanglijstje staan (en dat zijn er vooralsnog heel wat).

TOP

Terug Home Gastenboek Voorwaarts
Lid van de N.V.B.M.B. (Nederlandse tak van de Europesche Cartridge Research Association)
Copyright © Stichting The Western Front Museum